Privacybeleid

BESCHERMING VAN PERSOONELIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens die ons worden verstrekt in het kader van een abonnement op de cycloparking.brussels website, een vraag om informatie via deze site, of om de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden van een aangeboden dienst of de abonnering op zulke dienst staan onder de controle van CyCLO.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te antwoorden op uw vraag, en om u een optimale dienst te verstrekken. Bovendien worden deze gegevens uitsluitend gebruikt door CyCLO, en worden ze niet aan derden overgedragen of verkocht. Ze kunnen worden opgenomen in een database van gebruikers en worden op vertrouwelijke wijze behandeld, conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter.

U hebt het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Daartoe dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van de website. Indien u in de toekomst geen mails meer van ons wilt ontvangen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons: CycloParking – vzw – CyCLO vzw – Vlaamsesteenweg 85 – 1000 Brussel – cycloparking@cyclo.org – T: +32 2 414 03 00.

De website cycloparking.brussels gebruikt cookies voor statistische doeleinden. Cookies zijn informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt en die een unieke identificatienummer (IP-adres) bevatten. Met deze bestandjes kunt u echter niet geïdentificeerd worden. Ze maken het integendeel juist mogelijk om geanonimiseerde gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld de gebruikte browser, de taalkeuze, de duur van het bezoek, de gedownloade bestanden, enz.

Bij de meeste browsers kunt u instellen of u cookies wilt aanvaarden of weigeren, en of u een waarschuwing krijgt als een cookie wordt gebruikt. U mag vrij deze cookies weigeren.